Entrada para

CONCERT IMMORTAL

Una història ficticia basada en fets reals que ens acostarà al món de l'òpera d'una manera entretinguda alhora que pedagògica.